Hunt at 31 December 2011 - 8 January 2012 / Лов на 31 Декември 2011 г. - 8 Януари 2012 г.