Maja de la Paco Cassa, Bruno Elegido de la Suerte and Jaguar di Casa Nardini / Hunt at 6 - 7 December 2014

 

           

 

 Athlanta Ross Shadow and Luciffer de Lacy Atoazra / Hunt at 6 - 7 December 2014